Archív

Archív pro

Pohárová soutěž mladých hasičů ve Staré Červené Vodě

25.05.2013 Bez komentářů

Ve Staré Červené Vodě se na louce naproti hasičské zbrojnice konala pohárová soutěž. První část soutěže byla o pohár starosty obce a druhá část o sponzorské dary. Naši mladí hasiči se této soutěže také zúčastnili.

Opět bylo třeba domluvit půjčení savic a proudnic, stejně tak jako někoho z mladých hasičů, který by nám odběhl rozdělovač. Vybavení a mladou hasičku z kategorie mladších jsme si po domluvě zapůjčili ze Staré Červené Vody. Takže za naše starší družstvo nastoupili tři hasiči, patřící do mladší kategorie. Na oplátku běžel jeden z našich mladých hasičů za Starou Červenou Vodu. Při útoku spojoval a roztahoval hadice B.

Při útoku se jim podařilo vše rychle pospojovat a po nasátí vody netrvalo dlouho a plechovky byly shozeny. Na plechovky se stříkalo skrz malý otvor v plechové stěně nástřikového terče, takže shození nebylo tak snadné jako při minulé soutěži. Čas prvního kola byl 35,56 s, tím se o 24,03 s zlepšili oproti minulé soutěži. V druhém kole se již tak nedařilo při spojování sacího vedení. Sešroubování se protáhlo a tím se prodloužil čas pokusu až na 53,72 s.

Při vyhlašování výsledků čekalo mladé hasiče pěkné překvapení, kdy se díky času, kterého dosáhli v prvním kole o pohár starosty obce dostali až na druhé místo. Obdrželi tedy svůj první pohár za hasičskou soutěž, takže všichni byli velmi spokojeni.

Našim mladým hasičům gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů! Nemalý podíl na tomto úspěchu má také Tomáš Hadwiger, který naše mladé hasiče pečlivě připravuje a stará se o to, aby pro ně tréninky byly zábavné. Díky Tome :).

Celý příspěvek …

Soutěž mladých hasičů ve Zlatých Horách

18.05.2013 Bez komentářů

V sobotu 18. května se mladí hasiči vydali na dlouhou cestu do Zlatých Hor, kde proběhlo ukončení Plamene. Cesta proběhla bez komplikací a v devět hodin jsme dorazili na hasičskou louku za městem.

Po nástupu následovala štafeta 4 x 60 m. V první dráze s kladinou, ve druhé dráze s příčným břevnem, ve třetí dráze se provádělo přenášení hasícího přístroje a v poslední dráze spojování hadic C s rozdělovačem. V této disciplíně obsadili naši mladí hasiči sedmé místo s časem 81,81 s. První bylo družstvo Zlatých Hor.

Další disciplínou byla štafeta požárních dvojic. Jako první běžela velitelka, následovalo rozvinutí hadice její připojení na hydrant a připojení proudnice, které provedla první dvojice. Z další dvojice jeden rozpojil vedení a druhý smotal hadici C. Tuto štafetu odběhli naši mladí hasiči v čase 89,60 s a to bez trestných bodů. První místo obsadilo družstvo Jeseníku.

Poslední disciplínou byl požární útok, který sice naši MH cvičili, ale ještě jej nikdy neabsolvovali při soutěži. Na požární útok jsme si půjčili obě proudnice a 1,6 metrové savice od České Vsi, které nemáme. Jeden člen jejich sboru nám běžel i rozdělovač. Před útokem si ještě několikrát MH zkoušeli sešroubování sacího vedení. Terčem byla malá železná plotýnka, která se po nástřiku sklopila dozadu. Útok jim trval 59,59 s, což znamenalo osmé místo. První místo získal opět Jeseník.

Celkem se soutěže zúčastnilo devět družstev. Naši hasiči tedy nebyli ani v jedné z disciplín poslední.

Na konci nástupu oznámila jedna z vedoucích ze Staré Červené Vody, že se u nich bude 25. května konat pohárová soutěž, na kterou tímto všechny sbory zvala.

Celý příspěvek …

Trénink mladých hasičů s kádí

17.05.2013 Bez komentářů

Tento den jsme se sešli s mladými hasiči na trénink požárního útoku s vodou. Byla to příprava na soutěž, která nás čeká v sobotu ve Zlatých Horách.

Trénink proběhl tradičně na fotbalovém hřišti. Zde jsme si připravili káď a základnu. Za zapůjčení kádě skorošickým hasičům děkujeme.

Po čtvrté hodině jsme na hřiště dojeli i s Mercedesem a dovezli tak vybavení na požární útok. Při cvičení jsme pro naplnění kádě využili čerpadla Mercedesu, kterým jsme čerpali vodu ze Stříbrného potoka.

Toto cvičení bylo historicky prvním, kdy mladí hasiči čerpali vodu přímo z kádě a spojovali nářadí na základně. Při útocích sestavovali sací vedení ze dvou dlouhých savic pro dospělé.

Celý příspěvek …

Stavění májky

04.05.2013 Bez komentářů

Nastal nejvyšší čas pro stavění májky. Po čtvrté hodině jsme se tedy sešli u hasičské zbrojnice. Muži chystali kmen májky, ze kterého odstranili halouzky a kůru. Ženy mezi tím zdobily krepovým papírem špici májky, kterou jsme následně na kmen připevnili a dozdobili. S přípravou májky pomáhali i naši mladí hasiči. Jak byla májka kompletní, přišel na řadu traktor s čelním nakladačem, kterým jsme májku postavili. Po menším úklidu prostranství jsme se rozešli.

Celý příspěvek …