Archív

Archív pro

Kácení máje

29.06.2013 Bez komentářů

Již tradiční kácení máje započalo dopoledními přípravami. Vařilo se jídlo a chystali se stoly a prodejní místa. Po třetí hodině odpolední se začali objevovat první návštěvníci, kteří mohli zahnat hlad makrelou, klobásou, zeleninou s masem nebo oblíbenými bramboráky. Pro boj s žízní bylo připraveno pivo a čepovaná limonáda.

Vlastní kácení si vzali na starosti mladí hasiči. Dopoledne si nazdobili větvičkami a krepovým papírem starý vozík za koně. Při příjezdu k hasičské zbrojnici byli přivítáni obecenstvem a chopili se kácení. Z důvodu bezpečnosti potom kácení převzali dospělí a májku poslali úspěšně k zemi.

Na akci se dostavilo poměrně dost lidí a většina snad byla s průběhem spokojena.

Celý příspěvek …

Pohárová soutěž v Kobylé nad Vidnavkou

22.06.2013 Bez komentářů

Další z pohárových soutěží, které jsme se zúčastnili, proběhla na fotbalovém hřišti v Kobylé nad Vidnavkou. Soutěž byla pořádána jak pro mladé hasiče, tak pro dospělé muže i ženy.

Náš sbor reprezentovali jen mladí hasiči. Za dospělé se nám nepodařilo družstvo sestavit.

Jako první začali po 13:00 mladí hasiči. Z mladých hasičů se dostavily tři družstva starších a to Jeseník, Nýznerov a Vidnava. Z mladších pak dvě družstva Jeseníku a Vidnava. Mimo soutěž předvedli co umí i benjamínci z Kobylé.

Naše družstvo nastoupilo na plnění disciplíny jako první. Takže po přípravě jsme provedli náš první požární útok s novými savicemi a proudnicemi. Dnes se mladým hasičům podařilo sešroubovat sací vedení v dobrém čase a hned šla voda. Hasičky na proudech doběhly k čáře nástřiku a během chvilky plechovky shodily. Na rozdělovač jsme si zapůjčili hasiče z Vidnavy. Na oplátku za jejich kategorii mladších nastoupila u koše jedna z našich hasiček. Ve výsledku pak čas požárního útoku stačil na druhé místo, první byla Vidnava.

Po 14:00 nastoupily družstva mužů a žen. Na část soutěže jsme se ještě s několika mladými hasiči podívali.

Toto je další druhé místo, kterého naši mladí hasiči dosáhli. Gratulujeme!

Celý příspěvek …

Ukončení Ligy mladých hasičů ve Vidnavě

15.06.2013 Bez komentářů

Naši mladí hasiči se zúčastnili i závěrečné soutěže Ligy mladých hasičů, která proběhla ve Vidnavě na fotbalovém hřišti.

Na soutěž jsme se dostavili Mercedesem. První disciplínou byla štafeta 5 x 50 m. Lepší z pokusů absolvovali v čase 81,12 s, což stačilo jen na osmé místo. První místo získala Vidnava. Po obědě začaly startovat požární útoky ze dvou základen.

Náš požární útok proběhl až jako jeden z posledních. Sešroubovávání sacího vedení neproběhlo ideálně, takže výsledný čas byl 42,75 s, což znamenalo sedmé místo. Na útok nastoupili mladí hasiči v klasické sestavě. Na rozdělovač jsme si půjčili opět člena družstva z České Vsi. První místo u této disciplíny získal Jeseník.

Při závěrečném nástupu jsme se vlivem nepříznivého součtu výsledků obou disciplín ocitli až na posledním devátém místě. Dále bylo vyhlášeno i konečné umístění družstev v Lize mladých hasičů, kde jsme byli také až devátí, poněvadž jsme v loňském roce v Bernarticích při střelbě a štafetě 8 x 50 m obsadili osmé místa a v součtu s pátým místem za uzlovou štafetu jsme obdrželi 36 bodů, to znamenalo o bod víc jak předposlední Velká Kraš, což nás posunulo až na zmíněné výsledné deváté místo. Celkově byl první Jeseník.

Celý příspěvek …

Oprava PS12 a příprava nových savic

09.06.2013 Bez komentářů

Dnes jsme se věnovali technice. Opravili jsme PS12 a obrousili ostré části na závitech nových savic, aby byly připraveny na další soutěž.

Na PS12 jsme měnili olejovou vanu s chlazením a jednu z přívodních trubek do vany. Demontáž staré vany a montáž nové proběhly bez potíží, až napasování trubek chlazení bylo poněkud obtížnější. První trubka po mírném přihnutí pasovala, druhá byla ale vyrobena na jiný typ PS12, který již má alternátor a byla tak krátká. Upravili jsme tedy třetí delší trubku, tu jsme jinak naohýbali a zkrátili až i tato pasovala. Na závěr proběhla zkouška, při které vše těsnilo.

Mladí hasiči kteří jsou u savic si nové savice chytali na další soutěž. Obrousili ostré části závitů a po nanesení brusně pasty utahováním a povolováním závity na sebe přizpůsobili.

Celý příspěvek …

Čištění kanálových propustí a cvičení NDT

02.06.2013 Bez komentářů

Dnes jsme spojili trénink nositelů dýchací techniky s plánovaným čištěním kanálových propustí v Nýznerově.

Při čištění dvou kanálových propustí a koryta potůčku pod mostem na začátku osady jsme využili, v rámci pravidelných tříměsíčních cvičeních, dýchací techniku.

Po vydýchání přístrojů jsme pokračovali dále bez nich. Po ukončení čištění na začátku obce jsme se s technikou přesunuli k hasičské zbrojnici. Zde jsme Mercedes zaparkovali na mostě a po sestavení sacího vedení jsme jej z něj spustili do Stříbrného potoku. Zde jsme propláchli celé potrubí začínající nad kapličkou a končící za vodárkou. Zprvu jsme měli obavy zda vůbec bude tato propust sestavená z různých skruží v několika etapách vůbec průchozí. Po chvilce čerpání ale na konci začala voda vytékat a vyplavalo i několik větví a dalších naplavenin, které se ve skružích usadily při povodních.

Celý příspěvek …

Rubriky: Nýznerov, SDH Nýznerov Tags: