Domů > SDH Nýznerov > Valná hromada 2013

Valná hromada 2013

Nastal čas pro ohlédnutí se a zhodnocení činnosti našeho sboru v uplynulém roce 2013. Byla tedy upořádána výroční valná hromada a to opět v budově muzea v Nýznerově.

Před čtvrtou hodinou se začala scházet členská základna, mladí hasiči se dostavili v plném počtu. Celková účast byla letos lepší než v loňském roce. Valnou hromadu zahájil starosta sboru, následovala zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti sboru, revizní zpráva a zpráva vedoucího mládeže. Zprávou o činnosti sboru jsme si připomněli akce roku 2013. Proběhlo kácení máje, pouť, muži se zúčastnili okrskové a jedné pohárové soutěže, mladí hasiči absolvovali osm soutěží, z toho tři nepovinné pohárové. Při těchto soutěžích se dvakrát umístili na druhém místě a jednou na třetím. Následovalo hlasování, při kterém byli vybráni členové, kteří se zúčastní zasedání okresu. Dále dostali slovo zástupci hostů, kteří nám popřáli mnoho zdaru do nového roku. Na závěr oficielní části obdrželo několik členů ocenění a mladí hasiči obdrželi dárek za jejich činnost v uplynulém roce. Po oceněních následovala volná zábava. K jídlu byl podáván řízek s bramborovým salátem. Po jídle se debatovalo až do pozdních večerních hodin.

Rubriky: SDH Nýznerov Tags: ,

*