Domů > MH Nýznerov > Ukončení Plamene ve Zlatých Horách

Ukončení Plamene ve Zlatých Horách

Poslední soutěž hry Plamen se konala na hasičské louce na konci Zlatých hor a skládala se ze štafety dvojic, štafeya 4×60 m a požárního útoku. Na místo určení jsme se ráno dopravili Mercedesem. Po nástupu a zahájení soutěže, proběhla štafeta dvojic. Při této disciplíně obsadili naši mladí hasiči 11 místo. Následovala štafeta 4×60 m (běh ve čtyřech drahách s překážkami), kterou naší mladí borci zdárně absolvovali a obsadili desáté místo.

Závěr soutěže patřil královské disciplíně hasičů a to požárnímu útoku. Během jednotlivých pokusů se obloha zatáhla a soutěž byla dokonce na několik minut přerušena kvůli kroupám. Vzhledem k malému počtu našich mladých hasičů, jsme účast na této disciplíně neplánovali a proto jsme jej ani netrénovali. Nakonec nám však vypomohli tři mladí hasiči z České Vsi a i když naši mladí hasiči během útoku nezastávali své obvyklé pozice, úspěšně požární útok dokončili a svým výkonem se zařadili na osmé místo, což bylo současně naše nejlepší umístění.

Celkově byli naši mladí hasiči ve Zlatých horách na desátém místě z jedenácti družstev. První místo obsadil Jeseník. Součástí závěru soutěže bylo i vyhodnocení Plamene ročníku 2013/2014. Plamen jsme ukončili na devátém místě z jedenácti družstev starších. Prvním v Plamenu byl Jeseník. Na této soutěži byla hodnocena i kronika, která se započítává do celkového výsledku celoroční činnosti. Po návratu ze Zlatých Hor jsme se rozhodli provést úklid nové zbrojnice a Mercedesu.

*