Domů > SDH Nýznerov > Valná hromada 2014

Valná hromada 2014

Po roce se opět sešla při příležitosti konání výroční valné hromady SDH Nýznerov pomalu celá členská základna sboru. Tato valná hromada byla významnější než ty předchozí, protože letošní rok byl rokem volebním. Valná hromada proběhla v budově muzea v Nýznerově, tak jak v předchozích letech.

Valnou hromadu vedl starosta sboru, po jeho úvodní řeči jsme si mohli vyslechnout zprávy hospodáře, revizora, velmi pěkně připravenou zprávu o činnosti sboru za uplynulé volební období, kterou přednesl jednatel sboru a zprávu vedoucího mladých hasičů. Poté proběhly volby. Byl volen starosta sboru, místostarosta, velitel sboru, hospodář, jednatel, revizor a vedoucí mladých hasičů. Přitom nedošlo k žádným personálním změnám.

Po ukončení této části schůze proběhla diskuse. Během ní vystoupili hosté z Černé Vody, Skorošic, Žulové a velitel okrsku č.6. Poděkovali za pozvání a popřáli nám hodně zdaru do další činnosti. Na závěr oficielní části schůze proběhlo ještě předání vyznamenání několika členům sboru. Čtyři členové obdrželi čestné uznání sboru a další čtyři členové medaili svatého Floriána.

Ani mladí hasiči nepřišli zkrátka. Za svou celoroční činnost byli odměněni novými modrými tričky na soutěže, které byly sponzorským darem Pily Beťák ze Skorošic a sladkostmi. Největší ohlas měly ale přilby na požární sport. Jsou to přilby 3M G300 žlutozeléhé fosforující barvy s podbradním páskem.

Poté již byl podáván guláš z kance a další občerstvení. Při volné zábavě jsme poseděli až do pozdních nočních hodin.

Všem mladým hasičům, kteří naše družstvo doplňovali děkujeme za výpomoc.

Rubriky: SDH Nýznerov Tags: ,

*