Domů > Nýznerov, SDH Nýznerov > Kácení Máje

Kácení Máje

Rok rychle uplynul a nastal čas kácení máje, které bylo první akcí pořádanou sborem v tomto roce pro veřejnost.

Po přípravě prostranství a posezení jsme začali pomalu péct makrely a poté co dorazilo více návštěvníků i bramborové placky a maso. Postupně se začalo prostranství mezi hasičskou zbrojnicí a stodůlkou zaplňovat lidmi, až byly všechny stoly obsazené. Stále bylo teplo a počasí nám přálo.

Před osmou hodinou nastal okamžik, kvůli kterému jsme se všichni sešli a to vlastní kácení májky. Toho se chopili za zvuku ruční sirény členové našeho sboru, kteří ji poslali k zemi.

*