Domů > MH Nýznerov > Ukončení Ligy mladých hasičů ve Velké Kraši

Ukončení Ligy mladých hasičů ve Velké Kraši

Ve Velké Kraši na fotbalovém hřišti proběhlo ukončení Ligy mladých hasičů ročníku 2014/2015. Jako první se běžela štafeta 5 x 50 m a poté požární útok.

Po nástupu začaly štafety. Při štafetě 5 x 50 m vybíhají jednotliví soutěžící postupně za sebou. Při této štafetě překonávají lavičku a na konci tratě nízkou bariéru a v prostoru mezi nimi postupně natáhnou a spojí hadicové vedení. Jedná se o napojení první hadice na rozdělovač, druhé hadice na tu první a na konec druhé hadice je napojena proudnice. Lépe dopadl našim mladým hasičům druhý pokus, trestné body neobdrželi. Přesto obsadili poslední 10 místo.

Následoval požární útok, na který jsme si zapůjčili na koš a na rozdělovač dvě mladé hasičky z Vlčic. Proběhly dva pokusy požárních útoků. Po jejich absolvování jsme odjeli zpět do Nýznerova, kde tento den proběhne kácení máje.

*