Domů > SDH Nýznerov > Výroční valná hromada SDH

Výroční valná hromada SDH

Již po šesté v období obnovené činnosti sboru dobrovolných hasičů Nýznerov jsme se měli možnost setkat při příležitosti výroční valné hromady. Ta se uskutečnila v budově muzea v Nýznerově.

Jako první proběhla formální část. Slova se ujal starosta sboru, který přivítal přítomné členy sboru a hosty. Následovaly zprávy hospodáře, revizora, velitele jednotky SDH o činnosti a zpráva vedoucího mladých hasičů. Díky nim se mohli všichni přítomní seznámit s činností sboru za rok 2015. V uplynulém roce jsme uspořádali kácení máje a zajistili občerstvení při pouti v nýznerovské kapli. Z činnosti jednotky to byla především údržba vybavení, výstroje a účasti na cyklických školeních. Družstvo dospělých se zúčastnilo okrskového kola požárního sportu a dvou pohárových soutěžích. Příjemným závěrem sezóny bylo první místo na soutěži o pohár okrsku č.6, které jsme získali v Černé Vodě se strojem PS8. Mladí hasiči absolvovali pět soutěží Plamene a Ligy mladých hasičů a jednu pohárovou soutěž, které se zúčastnili i sbory ze šumperského okresu. Dále ještě strávili čtyři dny na chatě.

V uplynulém roce rozšířili členskou základnu dva noví mladí hasiči, jedna mladá hasička svou činnost ukončila. U dospělých ke změně nedošlo.

Díky příspěvku obce Skorošice byla zlepšena vybavenost zásahové jednotky a umožněn další rozvoj činnosti mladých hasičů, za což děkujeme.

Závěr oficielní části valné hromady tvořila diskuse, při které vystoupili starosta obce Skorošice, velitel okrsku zastupující i starostku okresu a zástupci SDH Skorošice a Žulová. Poté následovalo již občerstvení a volná diskuse.

Rubriky: SDH Nýznerov Tags:

*