Domů > SDH Nýznerov > Výroční valná hromada

Výroční valná hromada

Zima je období výročních valných hromad sborů dobrovolných hasičů. Valná hromada toho našeho proběhla v muzeu v Nýznerově. Dostavila se větší polovina dospělých členů a  polovina mladých hasičů. Navštívili nás také hosté ze Žulové a Bernartic.

Výroční valnou hromadu vedl starosta sboru. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Jednalo se především o jednotlivé zprávy. A to zprávu hospodáře, zprávu revizora účtu, seznámení s činností sboru v roce 2016 a zprávu vedoucího mládeže. Dalším bodem byl plán práce na rok 2017. Byli také jmenování zástupci, kteří nás budou reprezentovat na výroční valné hromadě okrsku a na setkání delegátů okresu. Poté obdrželo 5 členů sboru Čestné uznání okresu, které předal starosta sboru.

Posledním bodem byla tradičně diskuse, ve které nám poděkovali hosté za pozvání a zástupci Bernartic za naši účast na jejich oslavě výročí, zapůjčení historické techniky a opravu stříkačky PS8. Poté promluvil starosta obce Skorošice. Poděkoval za naši účast na oslavě výročí založení SDH Skorošice a požádal nás o další pomoc při letošních akcích pořádaných obcí. Na závěr byli ještě odměněni mladí hasiči za jejich celoroční činnost balíčkem se sladkostmi.

Po ukončení schůze se podával guláš a další občerstvení, po kterém už následovala volná zábava.

Rubriky: SDH Nýznerov Tags:

*