Domů > MH Nýznerov > Ukončení Plamene ročníku 2017/18

Ukončení Plamene ročníku 2017/18

Na ukončení Plamene jsme se po ránu vydali s mladými hasiči Mercedesem do Velké Kraše na fotbalové hřiště. Soutěžilo se v požárních útocích.

Po nástupu a rozlosování se začalo s pokusy mladších. Naši nastoupili na start jako první. Složení družstva bylo klasické. Po mladších nastoupila družstva kategorie starších. Naše družstvo starších je doplněno i mladšími. Obě kategorie se běžely ve dvou pokusech. Všechny pokusy měli platné.

Při závěrečném nástupu byla vyhodnocena tato soutěž, celý ročník Plamene a soutěž Požární ochrana očima dětí. Letos se v ni žádný z našich mladých hasičů mezi třemi prvními neumístil.

Jako doprovod na soutěž s námi jela naše bývalá mladá hasička.

*