Domů > MH Nýznerov > Pohárová soutěž mladých hasičů ve Staré Červené Vodě

Pohárová soutěž mladých hasičů ve Staré Červené Vodě

Na konci letních prázdnin proběhla ve Staré Červená Vodě na hasičské louce pohárová soutěž o pohár starosty obce. Dopoledne odběhly požární útoky mladí hasiči a jejich vedoucí, odpoledne si zasoutěžilo několik družstev dospělých.

Na místo jsme se po ránu dopravili Mercedesem. Postavili jsme družstvo mladších a družstvo starších. Celkově soutěžilo šest družstev starších a dvě družstva mladších. Jako první běželi mladší. Jednalo se o kolektivy z Nýznerova a Staré Červené Vody. Poté nastoupily starší z Bernartic, Javorníku, Lipové Lázně, Nýznerova, Staré Červené Vody a Velkých Losin. Ke konci ještě běžely čtyři družstva vedoucích a to s nářadím mladých hasičů. Vedoucí z našeho sboru také běžel. Požární útoky vedoucích se líbí především dětem. Někteří z vedoucích již nesoutěží a ti co soutěží, většinou losem nedostanou přidělenu pozici, kterou mají natrénovanou. Chyby a zaváhání jsou tak většinou zaručeny.

Zpět k soutěži dětí. Naši mladší hasiči odběhli útok jen v pěti. Útok se jim povedl pěkně a s časem 28,26s obsadili druhé místo se ztrátou necelých 5 s na vedoucí družstvo, které nastoupilo v šesti. Obdrželi tedy medaile a pohár. Ten nezískali naši již dlouho. O to je pro ně cennější. Naposledy získalo pohár družstvo starších v roce 2013, a to za stejné místo na stejné soutěži.

Při útocích starších bylo složení družstva klasické. I přesto že to byl jeden z jejich lepších útoků stačil jejich čas v této konkurenci jen na poslední šesté místo. Obě kategorie startovali na dva pokusy. Po závěrečném nástupu jsme se vydali zpět domů.

*