Domů > SDH Nýznerov > Dvě pohárové soutěže v Kobylé nad Vidnavkou

Dvě pohárové soutěže v Kobylé nad Vidnavkou

Tento den jsme se s družstvem dospělých vydali na pohárovou soutěž do Kobylé nad Vidnavkou. Jednalo se vlastně o dvě soutěže. Jedna byla o pohár okrsku č. 6 a druhá memoriál.

Zúčastněná družstva se sjela kolem jedné hodiny na bývalém fotbalovém hřišti. Dostavilo se pět družstev mužů a to Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Nýznerov, Tomíkovice a Vápenná. A dvě družstva žen a to z Černé Vody a Vápenné. Po nástupu a rozlosování se začalo s první soutěží. My jsme nastupovali jako třetí.

Vzhledem k malému počtu našich členů jsme si zapůjčili dva hasiče z Vápenné, ti běželi na proudech. Naše soutěžní družstvo jsme museli téměř kompletně přeskupit. Na svém tradičním místě běžel jen jeden.

Jako první proběhly požární útoky skrz otvor v plotku, který byl postaven na úrovni první hadice B, a kterým museli projít všichni co běželi na dopravním a útočném vedení. Na proudech byli opravdu rychlí, takže zbytek měl co dělat.

V druhé části se běžely požární útoky na volné trati. Ženy i muži běželi na dvě hadice B.

Díky celkem hladce provedeným dvěma útokům a problémům s technikou, které některé družstva měla, jsme se v obou částech soutěže umístili na nádherných prvních místech. Obdrželi jsme tak hned tři poháry na místě a jeden putovní pohár nám ještě loňský vítěz musí dodat.

Pro naše družstvo to byla pěkná soutěž. Ti z nás co na soutěž přijeli jistě nelitovali.

Snad poprvé a naposledy jsme získali první místo shodou okolností na stejné soutěži v roce 2015, která se ale tehdy běžela v Černé Vodě. Z tehdejšího družstva běželi letos jen tři.

Rubriky: SDH Nýznerov Tags:

*