Domů > MH Nýznerov > Tři soutěže ve Staré Červené Vodě

Tři soutěže ve Staré Červené Vodě

Hasiči ve Staré Červené Vodě uspořádali hned tři soutěže v jediný den. Vše začalo dopoledne pohárovou soutěží mladých hasičů, odpoledne proběhla pohárová soutěž dospělých a k večeru ještě změřili své síly jednotlivci v disciplínách TFA (železný hasič).

Na soutěži mladých hasičů jsme nastoupili jak s družstvem mladších, tak i starších. Jako první nastoupili mladší. Do družstva jsme si zapůjčili na proudy mladou hasičku a mladého hasiče z Bernartic. Po mladších nastoupila družstva starších. Na našem pravém proudu běžel zapůjčený hasič ze Staré Červené Vody. Soutěž proběhla dvoukolově. Naši mladší byli dlouho na druhém místě, ke konci ale sklouzli na čtvrté. Mezi staršími byla velká konkurence dvanácti družstev.

Po závěrečném nástupu mladých hasičů a vyhodnocení, následovala pohárová soutěž dospělých. Na útok jsme si zapůjčili jednoho hasiče ze Skorošic a dva z Bernartic. Na soutěž se dostavilo osm družstev.

Po závěrečném nástupu se začalo pomalu s poslední soutěží daného dne, a to železným hasičem. Zde jsme neměli žádného zástupce, podívat se ale zůstali dva z našich členů.

*