Výroční valná hromada

Tak jako každý rok proběhla výroční valná hromada našeho SDH v nýznerovském muzeu. Výroční valná hromada byla programově poněkud obsáhlejší, byla to totiž druhá volební valná hromada od znovuobnovení činnosti našeho sboru.

Zahájil ji po čtvrté hodině starosta sboru. Seznámil přítomné s programem a následně byly určeny jednotlivé komise (volební, mandátová a revizní). Přítomní si vyslechli zprávy za uplynulý rok. Nejobsáhlejší zprávu si přichystal jednatel, který do ni zahrnul činnost sboru, činnost zásahové jednotky, soutěžních družstev i mladých hasičů. Shrnul také uplynulé pětileté volební období. Dále jsme zaslechli zprávu hospodáře a zprávu revizora.

Hlavním bodem výroční valné hromady byly volby. Při těch byl zvolen nový starosta sboru, velitel jednotky a jednatelka. U náměstka starosty, hospodáře a vedoucího mladých hasičů nedošlo ke změně. Nově byla zvolena tříčlenná revizní rada.

Zástupci z výboru sboru poblahopřáli k významnému životnímu jubileu dvěma našim členům. Došlo i na předání několika vyznamenání. Medaili za příkladnou práci obdržela pětice členů a čtyři členové obdrželi čestné uznání SH ČMS.

Účast byla letos nezvykle vysoká, za což jsme rádi.

Závěrem oficiální části proběhla diskuse, při které si vzali slovo starosta obce Skorošice, zástupce OSH a zástupci jednotlivých sborů. Poté následovalo pohoštění a volná zábava.

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*