Author: sdh

Valná hromada 2010

V prosinci se uskutečnila první valná hromada obnoveného sboru dobrovolných hasičů Nýznerov. Zamluvené prostory muzea v Nýznerově nebyly volné a tak se nakonec valná hromada konala v prostorách firmy Agroparkl ve Skorošicích. Členové byly seznámeni se splněnými / nesplněnými částmi programu, který si sbor odsouhlasil při zakládající schůzi a s výsledky hospodaření. Z hostů se dostavili zástupci SDH Žulová, SDH Skorošice a starosta obce Skorošice pan Kadlec. (Pokračování textu…)

Pozvání do Polska

Koncem srpna 2010 byly členové SDH Nýznerov pozvání do polské obce Stary Grodków, aby se zůčastnili oslav jejich 800. let založení. O naše hasiče bylo skvěle postaráno, celá akce byla výborně zorganizována a tak si domů odvážely jen příjemné vzpomínky. (Pokračování textu…)

100 let založení SDH Nýznerov

Oslava se vydařila. Pozváni byli zástupci z okolních obcí a sdružení dobrovolných hasičů. Pozvání také přijali dobrovolní hasiči z polské obce Stary Grodków včetně starostky obce. Samozřejmostí bylo pozvání sponzorů, které se nám pro tuto akci podařilo získat. Na oslavy také přispěl Olomoucký kraj. Oslava byla zahájena mší svatou za zakládající členy SDH, po které byla k pamětní desce  připomínající padlé občany Nýznerova umístěné na kapličce položena kytice.  Následovalo přivítání hostů a předání malých dárků. Pro zástupce obcí, SDH a sponzory byl v nedalekém muzeu přichystán oběd. Po třetí hodině odpolední předvedli členové SDH Nýznerov hasební zásah s použitím historické techniky tažené koňmi. Následující volná zábava se protáhla až do ranních hodin :). (Pokračování textu…)

Kopání přípojek elektřiny a vody

Většina akcí pořádaných v Nýznerově se odehrává ve “Stodole”. Ta byla původně volně přístupná turistům. Ti se však k vybavení chovali tak, jak se dalo čekat. Stodola proto byla uzamčena a je využívána  např. při kácení máje, poutích či při návštěvách starousedlíků z Německa. Aby se zjednodušila příprava těchto akcí, bylo rozhodnuto o vykopání přípojek elektřiny a vody z nedaleké vodárny.  (Pokračování textu…)