Category: SDH Nýznerov

Hlasování per rollam číslo 1/2021

Zákon 191/2020 umožnil schvalování dokumentů online/elektronicky (per rollam). Protože omezení shromažďování stále trvají a bylo potřeba na SH ČSM odeslat Přehled o majetku a závazcích 2020 a Hlášení o činnosti SDH 2020, rozhodli jsem se tyto dokumenty schválit elektronicky. Oba dokumenty byly našim výborem schváleny.

(Pokračování textu…)

Skorošice sobě

V sobotu jsme se zapojili do zábavného odpoledne “Skorošice sobě”. Pro děti jsme připravili dvě krátké dráhy se džberovými stříkačkami a nástřikovými terči. K prohlédnutí jsme přistavili náš Mercedes a zapojili jsme se také do prodeje občerstvení.

(Pokračování textu…)

Kácení máje

I letos proběhlo kácení máje v Nýznerově u hasičské zbrojnice. Kde bylo připraveno posezení i se stanem a občerstvení, a to především oblíbené bramboráky a makrely. Čepovalo se pivo a nalévali další alkoholické a nealkoholické nápoje.

(Pokračování textu…)