Kopání přípojek elektřiny a vody

Většina akcí pořádaných v Nýznerově se odehrává ve “Stodole”. Ta byla původně volně přístupná turistům. Ti se však k vybavení chovali tak, jak se dalo čekat. Stodola proto byla uzamčena a je využívána  např. při kácení máje, poutích či při návštěvách starousedlíků z Německa. Aby se zjednodušila příprava těchto akcí, bylo rozhodnuto o vykopání přípojek elektřiny a vody z nedaleké vodárny.  (Pokračování textu…)