O SDH Nýznerov

Sbor dobrovolných hasičů Nýznerov byl založen v roce 1910. Ve stejném roce bylo započato se stavbou hasičské zbrojnice a byla dodána i stříkačka vyrobená firmou Czermak z Teplic spolu s další výstrojí. S koncem druhé světové války a odsunem původního obyvatelstva končí na dlouhé roky i činnost sboru dobrovolných hasičů v Nýznerově. Přibližně na počátku 60. let 20. století byla obnovena samostatná činnost SDH Nýznerov. V těchto letech se sboru podařilo vyhrát několik okrskových soutěží. V roce 1971 byl sbor sloučen se sborem ve Skorošicích.

V roce 2010 byla opět obnovena samostatná činnost sboru s počátečním počtem 20-ti členů. Sbor při znovu založení vlastnil pouze historickou hasičskou techniku (ruční stříkačku) a čerpadla PS-12, PS-8 a PS-6. Včetně základního vybavení pro hašení. Ve stejném roce byl pořízen dopravní automobil AVIA a ke staré zbrojnici byla díky obci Skorošice přistavěna garáž.

Postupně byla zbrojnice vybavována potřebnou technikou k zásahu a následně byla zřízena jednotka složená z členů SDH. V roce 2011 byl pořízen dopravní automobil Mercedes a AVIA putovala do Skorošic. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO V. Je tedy předurčena k zásahům v katastru obce Skorošice.

Muži (případně smíšené družstvo) se pravidelně každoročně zúčastňují okrskové soutěže a několika pohárových soutěží v požárním sportu. Ve sboru máme i několik rozhodčích požárního sportu. Ti se zúčastňují okrskových, okresních a krajských kol, a to jak v kategorii dospělých, tak i v kategorii mladých hasičů. Jeden z nich se zúčastnil i republikových kol.

Od roku 2012 funguje zájmový kroužek mladých hasičů, kteří se pravidelně zúčastňují hry Plamen a několika pohárových soutěží. Jejich činnost je v převážné míře dotována obcí Skorošice.

Sbor pořádá pravidelně kácení máje a zajišťuje občerstvení při pouti v místní kapli.

V posledních letech se drží členská základna nad počtem 30-ti dospělých a kolem 10 mladých hasičů.