Současnost

SDH Nýznerov dnes

V roce 2017, ve kterém jsme se s družstvem dospělých zúčastnili okrskového kola požárního sportu, kde jsme obsadili pěkné druhé místo. Dále jsme zavítali na pohárové soutěže v Bernarticích a Kobylé nad Vidnavkou. Letos jsme měli dokonce zástupce mezi rozhodčími na republikovém kole požárního sportu v Praze. Díky dotacím z Olomouckého kraje se zlepšila vybavenost zásahové jednotky. V oblasti práce s mládeží poprvé na některých soutěžích nastoupilo i družstvo mladších. Pokračovali jsme ve výrobě překážek a díky dotacím z obce Skorošice a Olomouckého kraje jsme pořídili i další vybavení. Jako každý rok se naši mladí hasiči zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kde se dva z nich umístili na druhém a třetím místě ve svých kategoriích.

V roce 2016 jsme pokračovali ve výrobě překážek a to především těch pro požární útok CTIF. Z různých dotací bylo pořízeno další drobnější vybavení. Mladým hasičům se dařilo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, kdy se jedna z našich mladých hasiček umístila na prvním místě ve své kategorii. Tento rok jsme zaznamenali i první ostrý výjezd zásahové jednotky, a to na požár ve Skorošicích. Dalším zviditelněním sboru byl příspěvek v knize věnované sborům dobrovolných hasičů Olomouckého kraje, kterou jsme si jeli do Olomouce poté převzít. Tento rok se v okrese odehrálo hned několik oslav výročí založení sborů. Zástupci našeho sboru se zúčastnili následujících třech. Oslavy výročí založení SDH Jeseník, OSH Jeseník a HZS Jeseník. Dále pak výročí bernartického sboru a především toho skorošického. Na všechny oslavy si pořadatelé zapůjčili na ukázku naši historickou techniku. Ve Skorošicích jsme měli připravenu i ukázku hašení dřevěného domečku. Hašení skutečného ohně provedli naši mladí hasiči včetně příjezdu Mercedesem na místo.

Od roku 2015 jsme mohli pokračovat ve výrazném zlepšování vybavenosti mladých hasičů, a to především díky vstřícnosti zastupitelstva a starosty obce Skorošice, kteří přislíbili dotace na jejich činnost a vybavenost. V tomto roce jsme měli i poprvé našeho zástupce mezi rozhodčími na krajském kole v požárním sporu, které proběhlo v Přerově. Vydali jsme se i s družstvem dospělých na dvě pohárové soutěže a to do Bernartic a do Černé Vody s PS8, kde jsme se nečekaně umístili na prvním místě a odvezli jsme si putovní pohár. Nezaháleli jsme ani v práci s mladými hasiči, kteří strávili v srpnu čtyři dny na obecní chatě u křížku. Pobyt na chatě si užívali.

V roce 2014 dosáhla členská základna počtu 30 dospělých členů, mladých hasičů bylo ve sboru 9. V tomto roce jsme se poprvé zúčastnili s družstvem dospělých okresního kola v požárním sportu, kde družstvo obsadilo třetí místo. V družstvu nastoupili i dva bývalí mladí hasiči (hasič a hasička), takže práce s mládeží plní svůj účel.

Rok 2012 znamenal první účast družstva mužů na okrskovém kole požárního sportu. Několik našich členů se spolu s vozem za koně s motorovou stříkačkou Flader angažovali i v zahraničí při příležitosti oslav výročí založení Slezského hasičstva konaných v Nise. Dále ve stejném roce došlo k dalšímu rozšíření činnosti sboru a to o práci s mladými hasiči. Dál se pokračovalo s pořizováním potřebného vybavení, ať již díky sponzorským darům, příspěvkům obce, později Olomouckého kraje či MŠMT (základna, bariéry, další překážky, vybavení na požární sport, vybavení pro mladé hasiče).

Starousedlíci z německé obce Ditzingen, kteří Nýznerov pravidelně navštěvují, totiž v létě roku 2011 nabídli SDH Nýznerov starší hasičský automobil MERCEDES. Po vyřízení formalit, byl automobil dovezen a dne 13. 8. 2011 posvědcen a slavnostně předán dobrovolným hasičům. Hasičský automobil AVIA byl potom v září 2011 přepsán sboru SDH Skorošice.

Po roce 2005, několik let před 100. výročím založení SDH Nýznerov, se zvětšuje zájem o znovuobnovení samostatného sdružení zdejších hasičů. Sen se pomalu stává skutečností, na konci roku 2009 ukončují nýznerovští hasiči své členství ve Skorošicích a dne 11. ledna 2010 při ustavující členské schůzi ve „Stodole“ je sbor dobrovolných hasičů v Nýznerově obnoven. Zbývalo pár administrativních formalit, které jsou již vyřešeny. Za členy výboru byli zvoleni:

  • starosta Michal Niko st.
  • místostarosta Michal Niko ml.
  • velitel Rudolf Hadwiger
  • jednatel Josef Hadwiger ml.
  • hospodář Herbert Hadwiger

Počáteční počet 20 členů zatím stále pozvolna narůstá.

Sbor při znovuzaložení vlastnil pouze historickou hasičskou techniku (ruční stříkačku) a PS-12, PS-8 a PS-6. K tomu, aby bylo možné sbor zařadit do JPO tedy chyběla výstroj a výzbroj (hadice, savice, koš, zásahový oděv, atd.). Vybavování potřebnou technikou stále probíhá.

 Prvním krokem bylo pořízení staršího hasičského automobilu AVIA, který byl za účasti starostů obcí Skorošic a Bernartic, pana Kadlece a pana Michálka, a zástupců hasičů Nýznerova a Bernartic dne 26. března 2010 obcí Bernartice slavnostně předán Nýznerovu.

První velkou akcí, kterou SDH Nýznerov pořádalo bylo dne 31. 7. 2010 100. výroči svého založení, kde se setkali zástupci okolních obcí a sborů dobrovolných hasičů. Pozváni byly také hasiči z obce Stary Grodków spadající pod spřátelenou obec Skoroszyce.

Další úkol byl jasný. Vůz bylo potřeba garážovat a proto bylo v létě roku 2010 díky vstřícnosti OÚ Skorošice započato s  přístavbou nové garáže. Ta však vozu AVIA nesloužila ani rok.

*