Zákon 191/2020 umožnil schvalování dokumentů online/elektronicky (per rollam). Protože omezení shromažďování stále trvají a bylo potřeba na SH ČSM odeslat Přehled o majetku a závazcích 2020 a Hlášení o činnosti SDH 2020, rozhodli jsem se tyto dokumenty schválit elektronicky. Oba dokumenty byly našim výborem schváleny.

(Pokračování textu…)