Archív

Příspěvky označeny štítkem ‘požární sport’

Požární útok CTIF v Bernarticích

22.04.2018 Bez komentářů

Netradičně v neděli jsme se s mladými hasiči vydali na již třetí letošní soutěž. Jeli jsme Mercedesem do Bernartic na fotbalové hřiště, kde proběhl Požární útok CTIF. V loňském roce byla tato soutěž z důvodu nepřízně počasí zrušena.

Celý příspěvek …

Štafeta 400 m CTIF v České Vsi

14.10.2017 Bez komentářů

Tento den jsme se vydali se všemi mladými hasiči na soutěž do České Vsi. Na hřišti za základní školou se na oválu běžela štafeta 400 m CTIF. Do Mercedesu nás bylo moc, takže některé mladé hasiče dopravili rodiče. Za což jim děkujeme.

Celý příspěvek …

Závod požárnické všestrannosti v Bělé pod Pradědem

23.09.2017 Bez komentářů

Jednalo se o první soutěž mladých hasičů v disciplínách Plamene ročníku 2017/2018. Závod požárnické všestrannosti se běží tradičně v Bělé pod Pradědem.

Tento ročník Plamene je již pátým v pořadí, kterého se naší mladí hasiči účastní a je to tedy jejich první půlkulaté výročí. I když se za pět let členská základna obměnila a z původního družstva mladých hasičů dnes soutěžil již jen jeden člen.

Celý příspěvek …

Okrskové kolo požárního sportu v Kobylé

23.04.2016 Bez komentářů

První letošní soutěží dospělých bylo okrskové kolo požárního sportu, které proběhlo na fotbalovém hřišti v Kobylé nad Vidnavkou. Na místo jsme se vydali již ráno Mercedesem.

Celý příspěvek …

Trénink před okrskovou soutěží

29.03.2014 Bez komentářů

Proběhl druhý trénink mužů našeho sboru s vodou a to jako příprava na letošní okrskovou soutěž, která nás čeká 26. dubna. S dospělými nastoupili nyní i bývalý člen a členka mladých hasičů a jeden nový člen sboru. Zkoušeli si práci s košem, savicemi a mašinou. Další posty byly obsazeny stejnými členy jako na předchozích soutěžích.

Celý příspěvek …

Ukončení Ligy mladých hasičů ve Vidnavě

15.06.2013 Bez komentářů

Naši mladí hasiči se zúčastnili i závěrečné soutěže Ligy mladých hasičů, která proběhla ve Vidnavě na fotbalovém hřišti.

Na soutěž jsme se dostavili Mercedesem. První disciplínou byla štafeta 5 x 50 m. Lepší z pokusů absolvovali v čase 81,12 s, což stačilo jen na osmé místo. První místo získala Vidnava. Po obědě začaly startovat požární útoky ze dvou základen.

Náš požární útok proběhl až jako jeden z posledních. Sešroubovávání sacího vedení neproběhlo ideálně, takže výsledný čas byl 42,75 s, což znamenalo sedmé místo. Na útok nastoupili mladí hasiči v klasické sestavě. Na rozdělovač jsme si půjčili opět člena družstva z České Vsi. První místo u této disciplíny získal Jeseník.

Při závěrečném nástupu jsme se vlivem nepříznivého součtu výsledků obou disciplín ocitli až na posledním devátém místě. Dále bylo vyhlášeno i konečné umístění družstev v Lize mladých hasičů, kde jsme byli také až devátí, poněvadž jsme v loňském roce v Bernarticích při střelbě a štafetě 8 x 50 m obsadili osmé místa a v součtu s pátým místem za uzlovou štafetu jsme obdrželi 36 bodů, to znamenalo o bod víc jak předposlední Velká Kraš, což nás posunulo až na zmíněné výsledné deváté místo. Celkově byl první Jeseník.

Celý příspěvek …

Soutěž mladých hasičů ve Zlatých Horách

18.05.2013 Bez komentářů

V sobotu 18. května se mladí hasiči vydali na dlouhou cestu do Zlatých Hor, kde proběhlo ukončení Plamene. Cesta proběhla bez komplikací a v devět hodin jsme dorazili na hasičskou louku za městem.

Po nástupu následovala štafeta 4 x 60 m. V první dráze s kladinou, ve druhé dráze s příčným břevnem, ve třetí dráze se provádělo přenášení hasícího přístroje a v poslední dráze spojování hadic C s rozdělovačem. V této disciplíně obsadili naši mladí hasiči sedmé místo s časem 81,81 s. První bylo družstvo Zlatých Hor.

Další disciplínou byla štafeta požárních dvojic. Jako první běžela velitelka, následovalo rozvinutí hadice její připojení na hydrant a připojení proudnice, které provedla první dvojice. Z další dvojice jeden rozpojil vedení a druhý smotal hadici C. Tuto štafetu odběhli naši mladí hasiči v čase 89,60 s a to bez trestných bodů. První místo obsadilo družstvo Jeseníku.

Poslední disciplínou byl požární útok, který sice naši MH cvičili, ale ještě jej nikdy neabsolvovali při soutěži. Na požární útok jsme si půjčili obě proudnice a 1,6 metrové savice od České Vsi, které nemáme. Jeden člen jejich sboru nám běžel i rozdělovač. Před útokem si ještě několikrát MH zkoušeli sešroubování sacího vedení. Terčem byla malá železná plotýnka, která se po nástřiku sklopila dozadu. Útok jim trval 59,59 s, což znamenalo osmé místo. První místo získal opět Jeseník.

Celkem se soutěže zúčastnilo devět družstev. Naši hasiči tedy nebyli ani v jedné z disciplín poslední.

Na konci nástupu oznámila jedna z vedoucích ze Staré Červené Vody, že se u nich bude 25. května konat pohárová soutěž, na kterou tímto všechny sbory zvala.

Celý příspěvek …

Trénink mladých hasičů s kádí

17.05.2013 Bez komentářů

Tento den jsme se sešli s mladými hasiči na trénink požárního útoku s vodou. Byla to příprava na soutěž, která nás čeká v sobotu ve Zlatých Horách.

Trénink proběhl tradičně na fotbalovém hřišti. Zde jsme si připravili káď a základnu. Za zapůjčení kádě skorošickým hasičům děkujeme.

Po čtvrté hodině jsme na hřiště dojeli i s Mercedesem a dovezli tak vybavení na požární útok. Při cvičení jsme pro naplnění kádě využili čerpadla Mercedesu, kterým jsme čerpali vodu ze Stříbrného potoka.

Toto cvičení bylo historicky prvním, kdy mladí hasiči čerpali vodu přímo z kádě a spojovali nářadí na základně. Při útocích sestavovali sací vedení ze dvou dlouhých savic pro dospělé.

Celý příspěvek …

Okrskové kolo 6. okrsku

27.04.2013 Bez komentářů

V sobotu 27. dubna proběhlo letošní první kolo požárního sportu. Okrskové kolo šestého okrsku se uskutečnilo v Kobylé nad Vidnavkou na fotbalovém hřišti. Někteří z nás byli na hřišti již předchozí den, kdy se připravovala trať.

Na úvodním nástupu nastoupily všechny sbory okrsku. Jsou to SDH Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Nýznerov, Skorošice, Tomíkovice, Vápenná a Žulová. Družstva žen dorazila dvě a to ze Skorošic a z diagnostického ústavu v Žulové soutěžící za SDH Tomíkovice.

První disciplínou byl běh na 100 m žen. Následoval běh mužů, po kterém se připravily překážky na štafetu 4 x 100 m mužů. Běh přes překážky uzavřela štafeta žen. Po štafetách přišel na řadu požární útok. Jako první proběhly dva útoky žen a poté soutěžili muži.

Při jednotlivých disciplínách jsme se chyb nedopouštěli, všechny pokusy byly platné. Časy pokusů nebyly ale ideální, takže jsme ve výsledku obsadili poslední sedmé místo.

Celý příspěvek …

Soutěž ve Skorošicích

02.09.2012 Bez komentářů

První den měsíce září (2012) se ve Skorošicích konaly dvě pohárové soutěže. První byla o pohár okrsku číslo šest a druhá o pohár starosty obce Skorošice.  První útok proběhl netradičně s PS8 a druhý s PS12.

Před odjezdem na soutěž jsme tedy za Mercedes připřáhli vozík s PS8. Vyrazili jsme za deště, cestou jsme tedy debatovali nad tím kolik sborů se na hřišti při dešti dostaví a jestli nás vůbec na hřiště pustí. Po příjezdu jsme byli překvapeni, dostavilo se již několik sborů, dokonce až z Bílého potoku. Dále se soutěže zúčastnily sbory z Černé Vody, Javorníku, Nýznerova, Skorošic Staré Červené Vody a Vlčic. Černá Voda, Bílý Potok, Skorošice a Vlčice nastoupily
i s družstvy žen.

Útok s PS8 proběhl na dvě hadice B, ze kterých se poslední protahovala pod kolejemi a tři proudy C. Oba krajní proudy na dvě hadice C a prostřední na jednu. Při této disciplíně mohlo nastoupit až 8 soutěžících. Náš sbor se sešel jen v počtu šesti členů. S jedním členem SDH Skorošice, který nám pomohl, nás bylo tedy alespoň sedm. Na krajní proudy jsme měli zapůjčené sportovní proudnice od SDH Skorošice. Při útoku  nastříkávali krajní proudy  terče  a prostřední proud shazoval plechovku.  Celý útok proběhl bez chyb, ale nebyl tak rychlý jako útoky ostatních, takže jsme se umístili na šestém místě ze sedmi.

Při pokusu Skorošic si ženy i muži zapůjčili naši PS8.

Další soutěž byla s PS12. Opět se utočilo na dvě hadice B, ale jen na dva proudy C . Mezi startem a základnou byla umístěna 80 cm vysoká překážka, kterou museli všichni soutěžící překonat. Na tento útok nám skorošice zapůjčili jejich upravenou PS12. Útočilo se již jen na plechovky. Kompletní útok proběhl v pořádku ale čas nebyl opět nejlepší, takže jsme se umístili na posledním místě. Černá Voda se již této části soutěže neúčastnila.

Dva členové našeho sboru se soutěže zúčastnili jako rozhodčí.

Celý příspěvek …