Tag: sdh

Trénink štafety 5 x 50 m a požárního útoku

Nejprve jsme na hřiště převezli potřebný materiál a začali jsme s tréninkem štafety. Po několika pokusech jsme připravili základnu a po napuštění kádě si mohli mladí hasiči procvičit požární útok. Na závěr si naši “dospělí” soutěžící vyzkoušeli “naběračku”. Zpočátku se naběračku nedařilo provést správně. Kolem kádě se pouze vytvořilo značné množství bahna :). Nepolevili jsme však v úsilí a po několika dalších pokusech se podařilo celý útok i s naběračkou dokončit.

(Pokračování textu…)

SDH Nýznerov v 5 plus 2

Našeho sboru si nedávno všiml i tisk, konkrétně regionální týdeník 5plus2, který 21 března zveřejnil o SDH Nýznerov krátký článek, který naleznete ZDE nebo po zobrazení podrobností tohoto příspěvku naskenovaný na obrázku. Úvodní odstavec článku praví následující:

Nýznerovským mohou závidět i velká města. V malé osadě se šedesáti obyvateli je čtyřiatřicet z nich členy zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Modrou uniformu obléká dokonce i sedm dětí.

Za to, že se můžeme chlubit mladými hasiči je třeba poděkovat mladým hasičům a jejich “trenérovi” – Tomáši Hadwigerovi. Díky!

(Pokračování textu…)

Čištění kanálových propustí a cvičení NDT

Dnes jsme spojili trénink nositelů dýchací techniky s plánovaným čištěním kanálových propustí v Nýznerově.

Při čištění dvou kanálových propustí a koryta potůčku pod mostem na začátku osady jsme využili, v rámci pravidelných tříměsíčních cvičeních, dýchací techniku.

Po vydýchání přístrojů jsme pokračovali dále bez nich. Po ukončení čištění na začátku obce jsme se s technikou přesunuli k hasičské zbrojnici. Zde jsme Mercedes zaparkovali na mostě a po sestavení sacího vedení jsme jej z něj spustili do Stříbrného potoku. Zde jsme propláchli celé potrubí začínající nad kapličkou a končící za vodárkou. Zprvu jsme měli obavy zda vůbec bude tato propust sestavená z různých skruží v několika etapách vůbec průchozí. Po chvilce čerpání ale na konci začala voda vytékat a vyplavalo i několik větví a dalších naplavenin, které se ve skružích usadily při povodních.

(Pokračování textu…)

Trénink NDT

Uběhly již tři měsíce od školení nositelů dýchací techniky, které dva z našich členů absolvovali. Nastal tedy čas dalšího tréninku s dýchací technikou. 17. února jsme se tedy dostavili do hasičské zbrojnice, v jejímž okolí jsme trénink absolvovali.

(Pokračování textu…)

Kácení stromů kolem zbrojnice

Na svahu za zbrojnicí se nacházelo několik vzrostlých stromů, které bylo třeba vzhledem k jejich blízkosti k hasičské zbrojnici a “stodůlce” skácet. Jejich padající větve ohrožovaly osoby a na podzim byly rýny plné listí. Po získání povolení bylo kácení provedeno odborníky. Hrubý úklid provedli v následujících dnech členové našeho sboru. S pracemi jsme započali 12. prosince 2012.

(Pokračování textu…)

Úprava držáků pro dýchací přístroje

Již v den předávání dýchacích přístrojů jsme zkoušeli, zda jdou umístit do stávajících držáků v Mercedesu. Při tom jsme zjistili že jsou Saturny moc vysoké.

V následujících dnech jsme tedy provedli několik úprav. Jako první jsme nadzvedli polici nad držáky, dále jsme odřízli, a navařili na nové místo, část držáku do kterého jsou přístroje vsazeny. Závěrečnou úpravou bylo navaření misek na spodní stranu výsuvného držáku. Misky podpírají zavěšené Dýchací přístroje.

(Pokračování textu…)