Tag: technika

Oprava PS12 a příprava nových savic

Dnes jsme se věnovali technice. Opravili jsme PS12 a obrousili ostré části na závitech nových savic, aby byly připraveny na další soutěž.

Na PS12 jsme měnili olejovou vanu s chlazením a jednu z přívodních trubek do vany. Demontáž staré vany a montáž nové proběhly bez potíží, až napasování trubek chlazení bylo poněkud obtížnější. První trubka po mírném přihnutí pasovala, druhá byla ale vyrobena na jiný typ PS12, který již má alternátor a byla tak krátká. Upravili jsme tedy třetí delší trubku, tu jsme jinak naohýbali a zkrátili až i tato pasovala. Na závěr proběhla zkouška, při které vše těsnilo.

Mladí hasiči kteří jsou u savic si nové savice chytali na další soutěž. Obrousili ostré části závitů a po nanesení brusně pasty utahováním a povolováním závity na sebe přizpůsobili.

(Pokračování textu…)

Úklid Mercedesu a nové zbrojnice

Dnes odpracovali naši mladí hasiči několik hodin při údržbě techniky a zbrojnice. Po obědě jsme se sešli ve zbrojnici. Jako první jsme se zaměřili na úklid Mercedesu. Holky utřely sedadla a vytřely celou podlahu kabiny. Na závěr byl Mercedes umyt i zvenčí.  Dále provedly úklid zbrojnice, kdy setřely prach a po vystěhování věcí před zbrojnici vydrhly podlahu nové zbrojnice.Později se dostavili kluci, kteří přemotali nové hadice na požární sport pro muže. A po uschnutí podlahy nastěhovali a uložili vše zpět do zbrojnice. Byl to první úklid po zimě, takže měli všichni plné ruce práce.

(Pokračování textu…)

Zkouška PS6

V odpoledních hodinách jsme provedli zkoušku PS6. Vybavení jsme dopravili k mostku na začátku Nýznerova. Zde jsme postavili PS6 vedle potůčku a ze dvou původních savic jsme sešroubovali sací vedení. Savice pocházejí stejně jako mašina z roku 1939. I přes jejich stáří  74 let jsou těsné a díky fungující vývěvě jsme s nimi bez potíží vodu nasáli. Na útočné vedení byla využita jedna hadice B s proudnicí B s uzávěrem.

Při zkoušce jsme čerpali vodu půl hodiny bez přestávky. Motor stále běžel, jen se někdy zamočil druhý válec a chvilkami vynechával. Kvůli těmto výpadkům docházelo ke kolísání tlaku vody v útočném vedení.

(Pokračování textu…)

Trénink NDT

Uběhly již tři měsíce od školení nositelů dýchací techniky, které dva z našich členů absolvovali. Nastal tedy čas dalšího tréninku s dýchací technikou. 17. února jsme se tedy dostavili do hasičské zbrojnice, v jejímž okolí jsme trénink absolvovali.

(Pokračování textu…)

Úprava držáků pro dýchací přístroje

Již v den předávání dýchacích přístrojů jsme zkoušeli, zda jdou umístit do stávajících držáků v Mercedesu. Při tom jsme zjistili že jsou Saturny moc vysoké.

V následujících dnech jsme tedy provedli několik úprav. Jako první jsme nadzvedli polici nad držáky, dále jsme odřízli, a navařili na nové místo, část držáku do kterého jsou přístroje vsazeny. Závěrečnou úpravou bylo navaření misek na spodní stranu výsuvného držáku. Misky podpírají zavěšené Dýchací přístroje.

(Pokračování textu…)

Oprava a zkouška čerpadla Mercedesu

4. listopadu jsme do Mercedesu namontovali zpět čerpadlo. U čerpadla byla poškozená vývěva, kterou jsme po obdržení nových dílů zkompletovali. Vývěva a čerpadlo se po složení bez problému točili.

Později jsem čerpadlo vyzkoušeli. Sáli jsme ze Stříbrného potoku na tři savice. Po roztažení útočného vedení jsme využili novou proudnici C s kulovým uzávěrem.

Na závěr byla tedy oprava čerpadla a jeho zkouška úspěšná. Můžeme tedy opět využívat Mercedes naplno.

(Pokračování textu…)

Trénink s dýchací technikou

Pro použití dýchacích přístrojů při zásahu, je třeba mít vyškolené nositele dýchací techniky.   Dva členové zásahové jednotky tedy absolvovali lákařská vyšetření a 3. listopadu 2012 si zkusili před absolvováním poligonu dýchání pomocí dýchací techniky.

Těsně před setměním, jsme se setkali u hasičské zbrojnice. Na trénink  jsme nastoupili v plném vybavení. Oblékli jsme si zásahové obleky, nasadili přilbu a rukavice. Jako první jsme vyrazili do prudkého stoupání přímo za zbrojnicí. Následně jsme si vyzkoušeli výstup po kolmém žebříku s klasickým opláštěním z pásoviny, jistícím vystupujícího proti pádu. Tento žebřík vede na střechu vodárny za hasičskou zbrojnicí. Na závěr jsme ještě přenášeli dvě plynové bomby. Vzduch nám vystačil zhruba na 40 minut pohybu. Na závěr tréninku byla láhev vydýchána.

Kurz NDT proběhl 17. a 18. listopadu 2012 v Jeseníku.

(Pokračování textu…)

Předání dýchacích přístrojů

V rámci své předvolební kampaně do senátu daroval Mgr. Petr Procházka našemu sboru dva dýchací přístroje Saturn. Další dva přístroje si převzali i zástupci SDH Skorošice. Přístroje byly předávány 21. září 2012.

Předávání se tedy zúčastnil značný počet členů obou SDH. “Stodůlka” byla plná hasičů a na prostranství  mezi ní a hasičskou zbrojnicí byla přistavena technika.  Skorošičtí hasiči přijeli s Avií i Tatrou. Oba automobily stály na plácku u staré zbrojnice vedle našeho Mercedesu, s kterým jsme předtím také vyjeli z nové zbrojnice.

Dýchací přístroje převzali velitelé sborů. Jako zástupce obce se dostavil starosta Skorošic pan František Kadlec.

Předání proběhlo po šestnácté hodině. Po společném focení před auty jsme se přesunuli do “stodůlky”, ve které bylo připraveno pohoštění.

Předávání byli přítomni i naši mladí hasiči, kteří se dostavili v nových pracovních stejnokrojích PS2.

(Pokračování textu…)

Oslavy založení dobrovolného hasičstva ve Slezsku

Koncem května se v polské Nyse konaly oslavy “Dnů Nysy”. V souvislosti s těmito oslavami byla 26. 5. 2012 v bazilice sv. Jakuba a sv. Anežky v Nyse sloužena mše za zakladatele sboru dobrovolných hasičů ve Slezsku Johannese Hellmanna (1840-1924). Po mši následoval pochod hasičů a členů dobrovolných hasičů z Polska, Německa a Česka s jejich prapory. V průvodu se také ukázala historická hasičkská technika a historické hasičské uniformy. Právě kvůli historické motorové stříkačce Flader, kterou chtěli pořadatelé z Polska v průvodu předvést, obdrželo  SDH Nýznerov pozvání na tuto akci.  (Pokračování textu…)